Parlem de posicionament als cercadors per a referir-nos a l’aplicació d’un conjunt de tècniques i eines orientades a aconseguir que un web sigui visualitzat als primers llocs dels cercadors de Internet.

Els cercadors són el principal recurs que fan servir els usuaris de la xarxa global a l’hora d’obtenir qualsevol informació o servei online. Aquest fet situa el posicionament natural als cercadors com una de les estratègies més necessàries dins de les accions de màrqueting online. Un bon posicionament possibilita, entre d’altres coses una major visibilitat dels productes i serveis d’una empresa a internet, amb tots els beneficis que aquest fet aporta.

El posicionament natural o SEO (Search Engine Optimization) consisteix en aplicar diverses tècniques orientades a aconseguir que els cercadors d’Internet situïn un determinat web en una posició i categoria (primeres posicions) dins la plana de resultats per a determinats criteris clau de cerca. Aquestes accions no representen cap despesa a favor dels cercadors a diferència del posicionament SEM (Search Engine Marketing) on els cercadors faciliten eines per a poder incorporar anuncis patrocinats en posicions rellevants dins dels seus llistats. El cost ve determinat pels clics realitzats al anunci. Segons els objectius i necessitats de cada empresa, s’haurà d’utilitzar un o altre tipus de posicionament, malgrat que el més recomanable és utilitzar una correcta combinació de les dues.

Per el que fa al posicionament natural, també anomenat orgànic, és el més valorat per els usuaris donat que en principi indica una major coincidència dels termes cercats amb el contingut del lloc web millor posicionat. Les tècniques per millorar aquest posicionament són molt variades. Moltes d’elles no es fan públiques per part de les empreses que gestionen els motors de cerca i van canviant en el temps en funció dels algoritmes utilitzats. Per exemple, aquest any Google ha introduït un nou algoritme anomenat Google Panda per tal de penalitzar els llocs web de baixa qualitat i amb massa publicitat, que obtenien un posicionament elevat utilitzant tècniques artificials i no pas per la seva rellevància real.

Per tal d’actuar segons marquen el cànons, és molt rellevant conèixer el comportament de cerca dels usuaris i d’altre informació que permeti anar realitzant millores al web, per tal d’anar-lo adaptant el màxim possible a les necessitats dels cercadors. Si ens centrem en Google, com a cercador més utilitzat a Europa, ens ofereix una sèrie d’eines gratuïtes que ens faciliten informació rellevant. La més destacada és Google Analytics, una eina d’analítica web gratuïta que permet extreure aquesta informació bàsica per millorar el posicionament en base a les dades del cercador. Actualment l’extensió de l’ús de protocols segurs com https dificulten la obtenció de certes dades rellevants com pot ser les paraules clau utilitzades o be la URL de procedència.

Google Webmasters és una altra eina gratuïta que proporciona informes detallats sobre la visibilitat de les planes web. Disposar d’un simple accés a aquesta eina aporta una valuosa informació per al posicionament com per exemple el Estat del Site Map, els Enllaços externs i interns o be Llistats de paraules clau amb més impressions i clics. Cal destacar també la importància de la funcionalitat de geolocalització que ofereix aquesta eina donat que els resultats que es mostren als usuaris de Catalunya poden ser diferents als que veuen, per exemple, els usuaris de França.

Per el que fa a les paraules clau tenim dues eines, Google Trends i Google Insights. La primera ens mostra de manera gràfica el nombre de cerques s’un terme determinat, i en quines ubicacions s’han realitzat. Per altre banda Insights, ens permet fer comparatives entre diferents termes, observar tendències i termes relaccionats, etcc.. L’objectiu d’aquestes eines serà cercar els termes més utilitzats en el nostre àmbit d’actuació.

Amb la proliferació del social media, molt del contingut i la rellevància del web ja no és als portals corporatius sinó repartit en diferents comentaris o aportacions dels usuaris a les xarxes socials. Aquest factor també és tingut en compte per als cercadors, per tant interessa tenir bones referències participant activament en aquests entorns.

Per últim comentar que el per mantenir-se als primers llocs amb termes competitius, és imprescindible l’actualització constant amb continguts de qualitat i originals i l’adaptació a les noves tècniques que van sorgint a l’entorn web.

En funció del volum de l’empresa, es útil disposar de personal intern que gestioni el posicionament de la web. El perfil més adequat, entre els nous professionals de l’empresa 2.0, seria el de SEO Manager. Per empreses que no disposin d’aquesta possibilitat, el millor és externalitzar la tasca a una empresa especialitzada o be al desenvolupador de la web, tot i que la informació vital per el negoci també ha de ser coneguda per la direcció de l’empresa.

Font: Fundació Cecot Innovació

Este sitio web utiliza cookies para ofrecerle una mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para el uso de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra Política de Cookies. Si lo desea puede consultar nuestra Política de Protección de Datos.

ACEPTAR
Aviso de cookies